Jak mít kvalitní trávník

Každý chce mít kvalitní trávník. Vše začíná od přípravy půdy před setím. Po aplikaci totálního herbicidu je dobré počkat alespoň tři týdny, než se všechny plevely spálí. Poté následuje důkladná hluboká kultivace.

Podle potřeby přidat písek nebo speciální travní substrát. Vybrat kameny a kořeny a poté plochu uválcovat. Nyní je zapotřebí další kultivace, která postačí do 10cm hloubky. Opět vybrat kameny a kořeny a plochu důkladně uhrabat.

Pro samotný výsev doporučuji kvalitní travní osivo, které můžete zakoupit u nás. Dlouhodobě používáme osivo od Agro Sport pro zatěžovaný trávník. Výsev můžete provádět z ruky nebo strojově. Důležité je mít osivo rovnoměrně rozprostřeno. Po výsevu je dobré aplikovat granulované hnojivo, které podpoří klíčivost a růst mladé trávy.

Na závěr vše důkladně uválcovat a vydatně zalít. Zalévat každé tři hodiny aby osivo nezaschlo. První pokos provádíme, jakmile má tráva výšku 10cm. Zkracujeme ale pouze o 3-4cm. Další hnojení by mělo následovat za 14dní kvalitním travním hnojivem značky Multigreen. Na plevele v trávníku se používá selektivní herbicid. Existuje spoustu druhů herbicidů, my používáme na mladou trávu Bofix a na starší porosty Dicotex.

GardenBlog

Chceme Vám radit, chceme Vás učit.